• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای محمد بخشی کد 24373

نام مسئول: محمد بخشی
کد صدور: 24373
کد نمایندگی: 3212
شعبه ناظر: شعبه تربت حیدریه
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, ‏تربت حیدریه‏
تلفن: 0531-2232112
موبایل: 09151337321
نمابر: 0531-2232113
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: تربت حیدریه: بلوار امام رضا ، نبش امام رضا 6طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 جواد آبدان کد 25842

نام مسئول: جواد آبدان
کد صدور: 25842
کد نمایندگی: 5064
شعبه ناظر: شعبه تربت حیدریه
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, ‏باقر شهر‏
تلفن: 22274200
موبایل: 09159314713
نمابر: 2224323
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5064@bimehasia.ir
آدرس: تربت حیدریه:خیابان شهیدرجائی،بین رجائی11و13،جنب نمایشگاه اتومبیل میثم،طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 حجت علي پور کنگ سفلي(26059)

نام مسئول: حجت علی پور کنگ سفلی
کد صدور: 26059
کد نمایندگی: 26059
شعبه ناظر: شعبه تربت حیدریه
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, ‏تربت حیدریه‏
تلفن: 52284211
موبایل: 09158315880
نمابر:
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent26059@bimehasia.ir
آدرس: تربت حيدريه ، بلوار امام رضا ، امام رضا 28 ، پلاک 1 ، طبقه اول   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 سیدمهدی حسینی فرد26441

نام مسئول: سید مهدی حسینی فرد
کد صدور: 26441
کد نمایندگی: 26441
شعبه ناظر: شعبه تربت حیدریه
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, ‏گناباد‏
تلفن: 05157221042
موبایل: 09159287083
نمابر: 05157221042
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: خراسان رضوي:گناباد،خيابان شهيد شوريده،نبش شوريده 22،طبق همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای رضا فهیمی کد 25043

نام مسئول: رضا فهیمی
کد صدور: 25043
کد نمایندگی: 4095
شعبه ناظر: شعبه تربت حیدریه
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, ‏تربت حیدریه‏
تلفن: 05152249155
موبایل: 09155313540
نمابر: 05152248636
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4095@bimehasia.ir reza_fahimi_2006@yahoo.com
آدرس: تربت حیدریه ، حاشیه میدان 22 بهمن ، طبقه اول   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای محمد ذوالفقاری کد 24188

نام مسئول: محمد ذوا لفقاری
کد صدور: 24188
کد نمایندگی: 4273
شعبه ناظر: شعبه تربت حیدریه
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, کاشمر
تلفن: 05328244595
موبایل: 09155324813
نمابر: 05328244595
وب سایت:
پست الکترونیکی: Agent4273@bimehasia.ir zolfaghari_s11@yahoo.com
آدرس: کاشمر:خیابان قائم،بین قائم21و23،طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 35)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام