• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای حبیب اله صدیقی کد 22654

نام مسئول: حبیب ا له صدیقی
کد صدور: 22654
کد نمایندگی: 2198
شعبه ناظر: شعبه بلوار فرودگاه مشهد
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, ‏تایباد‏
تلفن: 0529-4223740
موبایل: 09155283312
نمابر: 0529-4227347
وب سایت:
پست الکترونیکی: Agent2198@bimehasia.ir habib_102@yahoo.com
آدرس: تایباد:خیابان شهیدبهشتی،جنب صنایع فلزی یحیایی،پلاک63   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 سمیرا قاسمی کد 25647

نام مسئول: سمیرا قاسمی
کد صدور: 25647
کد نمایندگی: 4822
شعبه ناظر: شعبه بلوار فرودگاه مشهد
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, ‏تربت جام‏
تلفن: 52752870
موبایل: 09360371729
نمابر: 52752870
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، صالح آباد، خیابان طالقانی پلاک 6 طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای سیدحمید عربی کد 24146

نام مسئول: سیدحمید عربی
کد صدور: 24146
کد نمایندگی: 2972
شعبه ناظر: شعبه بلوار فرودگاه مشهد
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, ‏مشهد‏
تلفن: 36022275
موبایل:
نمابر: 36097206
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: مشهد: بلوارامامت، امامت 40 ، پلاک 9/1 ،طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 حسین سنجری(25904)

نام مسئول: حسین سنجری
کد صدور: 25904
کد نمایندگی: 5130
شعبه ناظر: شعبه بلوار فرودگاه مشهد
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, ‏فریمان‏
تلفن: 05134631089
موبایل: 09153037734
نمابر: 05134631089
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5130@bimehasia.ir
آدرس: امام رضا (ع) مابین 6 , 1/6  
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 فاطمه جامعی کد 25526

نام مسئول: فاطمه جامعی
کد صدور: 25526
کد نمایندگی: 4680
شعبه ناظر: شعبه بلوار فرودگاه مشهد
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, ‏فریمان‏
تلفن: 34633116
موبایل: 09151598624
نمابر: 34633117
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: فريمان ، خيابان امام خميني ، بين امام خميني 14 و 16 ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای داود جمعه پور کد 22755

نام مسئول: داوود جمعه پور
کد صدور: 22755
کد نمایندگی: 2329
شعبه ناظر: شعبه بلوار فرودگاه مشهد
شهرستان: ‏خراسان رضوی‏, ‏فریمان‏
تلفن: 34639030---34629030--34625640---051
موبایل: 09153120105
نمابر: 34625513--051
وب سایت:
پست الکترونیکی: Agent2329@bimehasia.ir agent2329@bimehasia.ir
آدرس: خراسان رضوی فریمان :میدان امام رضا(ع)غربی،بعداز بانک صادرات پلاک279   
نتایج نمایش 1-6 (از 31)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام