//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
اکسل چاپ
 وضعیت نمایندگی: فعال

 مرضیه نجات الهی(25931)

نام مسئول: مرضیه نجات الهی
کد صدور: 25931
کد نمایندگی: 5162
شعبه ناظر: مدیریت استان فارس - شعبه مرکزی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏شیراز‏
تلفن: 32332289
موبایل: 09177047691
نمابر: 32355990
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5162@bimehasia.ir
آدرس: خیابان شوریده شیرازی ، فلکه هنگ ، طبقه فوقانی عکاسی ارژن   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 حسین هاشمی کد22094

نام مسئول: سید حسین هاشمی
کد صدور: 22094
کد نمایندگی: 0451
شعبه ناظر: مدیریت استان فارس - شعبه مرکزی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏شیراز‏
تلفن: 6310105-7
موبایل: 09171179386
نمابر: 6310108
وب سایت:
پست الکترونیکی: - www.agent0451@bimehasia.ir
آدرس: شیراز م معلم اول ایمان شمالی   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 آقای سعید خوارزمی کد 22329

نام مسئول: سعید خوارزمی
کد صدور: 22329
کد نمایندگی: 0269
شعبه ناظر: مدیریت استان فارس - شعبه مرکزی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏شیراز‏
تلفن: 8201596
موبایل:
نمابر: 0
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: شیراز- چهارراه سیاحتگر - اول خ قدمگاه   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای عزیز اله فرهادی قشقائی کد 22343

نام مسئول: عزیزا له فرهادی قشقائی
کد صدور: 22343
کد نمایندگی: 0292
شعبه ناظر: مدیریت استان فارس - شعبه مرکزی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏شیراز‏
تلفن: 2232694_0711
موبایل: 09171134599
نمابر: 2234460_0711
وب سایت:
پست الکترونیکی: - AGENT0292@bimehasia.ir
آدرس: شیراز ، میدان ولیعصر ، بلوار پیرنیا ، مجتمع تجاری سلمان فارسی ، طبقه 2   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 علی بنانی کد22301

نام مسئول: علی بنانی
کد صدور: 22301
کد نمایندگی: 0232
شعبه ناظر: مدیریت استان فارس - شعبه مرکزی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏شیراز‏
تلفن: 2304327
موبایل: 09171117692
نمابر: 2353649
وب سایت:
پست الکترونیکی: - alibanani232@gmail.com
آدرس: شیراز خ سینما سعدی ابتدای30 متری پاساژرستگاری   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 آقای ابراهیم مهدی زاده ترنگی کد 22537

نام مسئول: ابراهیم مهدی زاده ترنگی
کد صدور: 22537
کد نمایندگی: 2050
شعبه ناظر: مدیریت استان فارس - شعبه مرکزی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏شیراز‏
تلفن: 7308284-09177128921
موبایل:
نمابر: -
وب سایت:
پست الکترونیکی: -
آدرس: شیراز بلوار گلستان جنب داروخانه گلستان   
نتایج نمایش 1-6 (از 111)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام