• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 اسماعیل قزاق کد 25609

نام مسئول: اسماعیل قزاق
کد صدور: 25609
کد نمایندگی: 4771
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زاهدان‏
تلفن: 05434228546
موبایل: 09154605969
نمابر: 05434228547
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: خاش، خ سعدی 34، پلاک 218   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم سمیه دلاوری کد 24064

نام مسئول: سمیه دلاوری
کد صدور: 24064
کد نمایندگی: 2884
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏چابهار‏
تلفن: 05453331359
موبایل:
نمابر: 05453331359
وب سایت:
پست الکترونیکی: - somi.dela@yahoo.com
آدرس: چابهار ، بلوار امام خمینی، امام خمینی 42، طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم فاطمه مشایخی پویا کد 25189

نام مسئول: فاطمه مشایخی پویا
کد صدور: 25189
کد نمایندگی: 4274
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏چابهار‏
تلفن: 054-35336947
موبایل: 09374882996
نمابر: 054-35336947
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: بلوار امام خميني (ره) ، روبروي اداره آگاهي ، مجتمع فرهاد ، طبقه اول   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محراب مهتدی کد 25651

نام مسئول: مخراب مهتدی
کد صدور: 25651
کد نمایندگی: 4831
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زاهدان‏
تلفن: 05433448088
موبایل: 09159433327
نمابر: 05433448088
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4831@bimehasia.ir
آدرس: زاهدان، خیابان مزاری، نرسیده به میدان شهید فهمیده ، روبروی بانک ملی، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محسن الهی منش کد 25617

نام مسئول: محسن ا للهی منش
کد صدور: 25617
کد نمایندگی: 4781
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏چابهار‏
تلفن: 05453333371
موبایل:
نمابر: 05453333371
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: چابهار ، بلوار امام خمینی ، روبروی خیابان تعاون ، جنب اداره دارائی ،طبقه همکف .   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 اعظم پیکار کد 25495

نام مسئول: اعظم پیکار
کد صدور: 25495
کد نمایندگی: 4641
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زاهدان‏
تلفن: 05413211021
موبایل: 09153427479
نمابر: 05413213787
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خیابان سعدی، نبش سعدی 68 طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 21)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام