//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
اکسل چاپ
 وضعیت نمایندگی: فعال

 فاطمه کیخائی ( 25927)

نام مسئول: فاطمه کیخائی
کد صدور: 25927
کد نمایندگی: 5158
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زاهدان‏
تلفن: 33427168
موبایل: 09151412259
نمابر: 33427168
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: خرمشهر ، بین خرمشهر 41 و 43   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محسن الهی منش کد 25617

نام مسئول: محسن ا للهی منش
کد صدور: 25617
کد نمایندگی: 4781
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏چابهار‏
تلفن: 05453333371
موبایل:
نمابر: 05453333371
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: چابهار ، بلوار امام خمینی ، روبروی خیابان تعاون ، جنب اداره دارائی ،طبقه همکف .   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای عبدالرحمن ناروئی کد 24137

نام مسئول: عبدا لرحمن ناروئی
کد صدور: 24137
کد نمایندگی: 2966
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زاهدان‏
تلفن: 2411569
موبایل: 09151411361
نمابر: 2411569
وب سایت: WWW.gorgeen.com
پست الکترونیکی:
آدرس: زاهدان-خیابان توحید-بین توحید 5 و 7- طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 خانم زری ناروئی کد 24036

نام مسئول: زری ناروئی
کد صدور: 24036
کد نمایندگی: 2845
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زاهدان‏
تلفن: 3211905
موبایل:
نمابر: -
وب سایت:
پست الکترونیکی: -
آدرس: زاهدان- خیابان مولوی-حسین بر-بین خیابان شهیدباقری و رزمجو مقدم -طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 شهرام ریگی حسین آبادی کد 25582

نام مسئول: شهرام ریگی حسین آبای
کد صدور: 25582
کد نمایندگی: 4744
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏ایرانشهر‏
تلفن: 084-37223333
موبایل:
نمابر: 084-37223333
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: ايرانشهر ، خيابان شهيد مالکي ، نبش مالکي 3 ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 خانم سمیه جعفر دخت کد 24123

نام مسئول: سمیه جعفردخت
کد صدور: 24123
کد نمایندگی: 2956
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زابل‏
تلفن: 05422224908
موبایل: 09153423205
نمابر: 05422243402
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: زابل- بلوار میرحسینی-جنب کوچه میرحسینی   
نتایج نمایش 1-6 (از 21)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام