• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 اعظم پیکار کد 25495

نام مسئول: اعظم پیکار
کد صدور: 25495
کد نمایندگی: 4641
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زاهدان‏
تلفن: 05413211021
موبایل: 09153427479
نمابر: 05413213787
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خیابان سعدی، نبش سعدی 68 طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای عبدالرحمن ناروئی کد 24137

نام مسئول: عبدا لرحمن ناروئی
کد صدور: 24137
کد نمایندگی: 2966
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زاهدان‏
تلفن: 2411569
موبایل: 09151411361
نمابر: 2411569
وب سایت: WWW.gorgeen.com
پست الکترونیکی:
آدرس: زاهدان-خیابان توحید-بین توحید 5 و 7- طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محسن الهی منش کد 25617

نام مسئول: محسن ا للهی منش
کد صدور: 25617
کد نمایندگی: 4781
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏چابهار‏
تلفن: 05453333371
موبایل:
نمابر: 05453333371
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: چابهار ، بلوار امام خمینی ، روبروی خیابان تعاون ، جنب اداره دارائی ،طبقه همکف .   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 فاطمه کیخائی ( 25927)

نام مسئول: فاطمه کیخائی
کد صدور: 25927
کد نمایندگی: 5158
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زاهدان‏
تلفن: 33427168
موبایل: 09151412259
نمابر: 33427168
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: خرمشهر ، بین خرمشهر 41 و 43   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای محمدرضا براهوئی جمار کد 24126

نام مسئول: محمدرضا براهوئی جمار
کد صدور: 24126
کد نمایندگی: 3982
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زاهدان‏
تلفن: 2423995 - 0541
موبایل:
نمابر: 2423995 - 0541
وب سایت: www.eastgoldengate.com
پست الکترونیکی:
آدرس: زاهدان، خیابان خیام، نبش خیام 10 ، طبقه اول   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 (شيما شهرکي سربند)(26235)

نام مسئول: شیما شهرکی سربند
کد صدور: 26235
کد نمایندگی: 26235
شعبه ناظر: مدیریت استان سیستان و بلوچستان- شعبه مرکزی زاهدان
شهرستان: ‏سیستان و بلوچستان‏, ‏زاهدان‏
تلفن: 33422470
موبایل: 091555406711
نمابر: 33422470
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: زاهدان ، خیابان مدرس ، حد فاصل 3 و 5 ، طبقه همکف.   
نتایج نمایش 1-6 (از 22)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام