//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای عبداله غضنفریان کد 22588

نام مسئول: عبدا له غضنفریان
کد صدور: 22588
کد نمایندگی: 2113
شعبه ناظر: مدیریت استان زنجان - شعبه مرکزی
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏زنجان‏
تلفن: 33450694-024
موبایل: 09123421737
نمابر: 33450694-024
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent2113@bimehasia.ir
آدرس: زنجان ، خیابان بعثت - سرچاه ، پلاک 278 ، طبقه همکف ،   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 آقای فریدون اجل افشار کد 22300

نام مسئول: فریدون اجل افشار
کد صدور: 22300
کد نمایندگی: 0231
شعبه ناظر: مدیریت استان زنجان - شعبه مرکزی
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏زنجان‏
تلفن: 39643
موبایل:
نمابر: -
وب سایت:
پست الکترونیکی: -
آدرس: زنجان خ زینبیه پ 56   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 خانم هایده عرب خانی کد 22820

نام مسئول: هایده عرب خانی
کد صدور: 22820
کد نمایندگی: 2435
شعبه ناظر: مدیریت استان زنجان - شعبه مرکزی
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏زنجان‏
تلفن: 4268237
موبایل:
نمابر: -
وب سایت:
پست الکترونیکی: -
آدرس: زنجان کوچه مشکی 4 راه سوم پ 509 ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 سید حسن محمودیان کد 22562

نام مسئول: سیدحسن محمودیان
کد صدور: 22562
کد نمایندگی: 2082
شعبه ناظر: مدیریت استان زنجان - شعبه مرکزی
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏زنجان‏
تلفن: 024-33466266-7
موبایل: 09123411257
نمابر: 024-33466268
وب سایت:
پست الکترونیکی: - bimeasia2082@gmail.com
آدرس: زنجان خ سرباز بالاتر از خ بهار س میلاد واحد 1   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای علیرضا رسولی کد 24897

نام مسئول: علیرضا رسولی
کد صدور: 24897
کد نمایندگی: 3904
شعبه ناظر: مدیریت استان زنجان - شعبه مرکزی
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏زنجان‏
تلفن: 02433564076
موبایل: 09125414378
نمابر: 02433535074
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent3904@BimehAsia.ir reza126126@yahoo.com
آدرس: زنجان:خیابان17شهریور،ابتدای دروازه ارک،ساختمان حمید،طبقه2،واحد11   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 سیده زهرا رضائی کد 22883

نام مسئول: سیده زهرا رضائی
کد صدور: 22883
کد نمایندگی: 2520
شعبه ناظر: مدیریت استان زنجان - شعبه مرکزی
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏زنجان‏
تلفن: 33473205
موبایل: 09125425487
نمابر: 33473201
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent2520@bimeasia.ir
آدرس: زنجان خ جمهوری روبروی بانک ملی شعبه جمهوری پ 250 ط 1   
نتایج نمایش 1-6 (از 18)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام