• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محمدفاضلی شورکی کد24823

نام مسئول: محمد فاضلی شورکی
کد صدور: 24823
کد نمایندگی: 3817
شعبه ناظر: شعبه میبد
شهرستان: ‏یزد‏, ‏میبد‏
تلفن: 03527723335
موبایل: 09132573010
نمابر: 03527723336
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent3817@BimehAsia.ir agent3817@bimeasia.ir
آدرس: میبد:خیابان معلم،جنب اداره آموزش وپرورش،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای هاشم زارعی محمودآبادی کد 24526

نام مسئول: هاشم زارعی محمودآبادی
کد صدور: 24526
کد نمایندگی: 3424
شعبه ناظر: شعبه میبد
شهرستان: ‏یزد‏, ‏میبد‏
تلفن: 03527734658
موبایل: 09133563182
نمابر: 03527744452
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: یزد:میبد؛بلوارمدرس،میدان نماز،جنب مسجد دوازده امام محمودآباد،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای محمد بهجتی اردکانی کد 21659

نام مسئول: محمد بهجتی اردکانی
کد صدور: 21659
کد نمایندگی: 2761
شعبه ناظر: شعبه میبد
شهرستان: ‏یزد‏, ‏اردکان‏ از ‏یزد‏
تلفن: 03527231681
موبایل: 09131529894
نمابر: 03527221681
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent2761@bimehasia.ir
آدرس: یزد: ارکان: خیابان سعدی غربی ،جنب کوچه شماره 9 پلاک 358 طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 امیررضا ثقفی (26034)

نام مسئول: امیررضا ثقفی
کد صدور: 26034
کد نمایندگی: 26034
شعبه ناظر: شعبه میبد
شهرستان: ‏یزد‏, ‏اردکان‏ از ‏یزد‏
تلفن: 03532224393
موبایل: 09122761322
نمابر: 03532224393
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent26034@bimehasia.ir
آدرس: اردکان ، خيابان شهيد باهنر ، نبش دبيرستان امام خامنه اي   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 سید جواد افخمی میبدی(26203)

نام مسئول: سید جواد افخمی میبدی
کد صدور: 26203
کد نمایندگی: 26203
شعبه ناظر: شعبه میبد
شهرستان: ‏یزد‏, ‏میبد‏
تلفن: 32326720-21
موبایل: 09137237177
نمابر: 32326720
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: ميبد،خيابان سلمان فارسي،روبه روي کتابخانه ابوالفضلي   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 سیداحمد امامی میبدی (25985)

نام مسئول: سیداحمد امامی میبدی
کد صدور: 25985
کد نمایندگی: 25985
شعبه ناظر: شعبه میبد
شهرستان: ‏یزد‏, ‏میبد‏
تلفن: 03532356723
موبایل: 09132574606
نمابر: 03532356722
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent25985@bimehasia.ir
آدرس: ميبد ، خيابان امام خميني ، روبروي فروشگاه رفاه شماره 1   
نتایج نمایش 1-6 (از 8)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام