• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای امیر جبار زاده کهنه شهری کد 21663

نام مسئول: امیر جبارزاده کهنه شهری
کد صدور: 21663
کد نمایندگی: 2765
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏سلماس‏
تلفن: 04435352368
موبایل: 09141435291
نمابر: 04435352368
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent.2765@bimehasia.ir jabbarzadeh2765@yahoo.com
آدرس: سلماس ، خیابان تازه شهر ، خیابان آزادی ، جنب باربری اتحاد ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای حمید امیری اهرنجانی کد 22956

نام مسئول: حمید امیری اهرنجانی
کد صدور: 22956
کد نمایندگی: 2618
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏سلماس‏
تلفن: 2-04435220101
موبایل: 09146317175
نمابر: 2-04435220101
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent.2618@bimehasia.ir agent2618@bimehasia.ir
آدرس: سلماس:خیابان امام خمینی روبروی اداره برق پلاک339 ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 توحیدزینال زاده اهرنجانی کد 25471

نام مسئول: توحید زینال زاده اهرنجانی
کد صدور: 25471
کد نمایندگی: 4615
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏سلماس‏
تلفن: 5237574
موبایل: 09141435997
نمابر: 5237475
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: سلماس، چمران جنوبی، فلکه طوطی، طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 سیدتوحید سیدحسنلو کد25864

نام مسئول: سیدتوحید سیدحسنلو
کد صدور: 25864
کد نمایندگی: 5087
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏رستمکلا‏
تلفن: 04436729970
موبایل: 09143632016
نمابر: 04436729971
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5087@bimehasia.ir
آدرس: قره ضیاءالدین:بلوارآیت اله خامنه ای،جنب سپاه پاسداران،طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 آقای سعیداله بداغی نژاد غلمانسرای کد 22960

نام مسئول: سعیدا له بداغی نژادغلمانسرای
کد صدور: 22960
کد نمایندگی: 2623
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏ماکو‏
تلفن: 3228405-3223111-0462
موبایل: 09149781015
نمابر: 3228405-0462
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent.2623@bimehasia.ir
آدرس: ماکو :بلوار مدرس جنب نمایندگی سایپا طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 جواد کاظمی کد 25423

نام مسئول: جواد کاظمی
کد صدور: 25423
کد نمایندگی: 4555
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏قره ضیاءالدین‏
تلفن: 04622729686
موبایل: 09358099131
نمابر: 04622725232
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: قره ضیاءالدین ، بلوار آیت اله خامنه ای، نبش مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی ، طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 24)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام