• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای حمید امیری اهرنجانی کد 22956

نام مسئول: حمید امیری اهرنجانی
کد صدور: 22956
کد نمایندگی: 2618
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏سلماس‏
تلفن: 2-04435220101
موبایل: 09146317175
نمابر: 2-04435220101
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent.2618@bimehasia.ir agent2618@bimehasia.ir
آدرس: سلماس:خیابان امام خمینی روبروی اداره برق پلاک339 ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای محمد موسالو کد 24845

نام مسئول: محمد موسالو
کد صدور: 24845
کد نمایندگی: 3844
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏خوی‏
تلفن: 04612448647
موبایل: 09144612835
نمابر: 04612448647
وب سایت: www.bimehasia.com
پست الکترونیکی: agent3844@BimehAsia.ir engineermosalo@yahoo.com
آدرس: خوی ، بلوار شهید چمران ، روبروی قرارگاه نیروی انتظامی ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای مهدی قلی پور کد 24053

نام مسئول: مهدی قلی پور
کد صدور: 24053
کد نمایندگی: 2866
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏سلماس‏
تلفن: 04435244280
موبایل: 09143890325
نمابر: 02189785602
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent2866@bimehasia.ir
آدرس: سلماس ، خیابان چمران ، روبروی مصلی سلماس ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای ابراهیم ادهمی کد 25369

نام مسئول: ابراهیم ادهمی
کد صدور: 25369
کد نمایندگی: 4486
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏بازرگان‏
تلفن: 0462-3377213
موبایل: 09143617585
نمابر: 04623378078
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4486@bimehasia.ir bazargan.asia@yahoo.com
آدرس: بازرگان ، خیابان امام ، روبروی سپاه پاسداران ، طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 سیدتوحید سیدحسنلو کد25864

نام مسئول: سیدتوحید سیدحسنلو
کد صدور: 25864
کد نمایندگی: 5087
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏رستمکلا‏
تلفن: 04436729970
موبایل: 09143632016
نمابر: 04436729971
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5087@bimehasia.ir
آدرس: قره ضیاءالدین:بلوارآیت اله خامنه ای،جنب سپاه پاسداران،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محسن خاور کهنه شهری کد 25440

نام مسئول: محسن خاور کهمه شهری
کد صدور: 25440
کد نمایندگی: 4576
شعبه ناظر: شعبه خوی
شهرستان: ‏آذربایجان غربی‏, ‏سلماس‏
تلفن: 04435242677
موبایل: 09144416764
نمابر: 04435242677
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: آذربایجانغربی، سلماس، خیابان چمران جنوبی، جنب اورژانس قدیم پلاک 666 طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 22)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام