//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
اکسل چاپ
 وضعیت نمایندگی: فعال

 ایران ابراهیمی کد 25500

نام مسئول: ایران ابراهیمی
کد صدور: 25500
کد نمایندگی: 4647
شعبه ناظر: شعبه کاشان
شهرستان: ‏اصفهان‏, ‏کاشان‏
تلفن: 03155573103
موبایل: 09133630806
نمابر: 03155573103
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: اصفهان، کاشان، بلوار مفتح، کوچه چهارده معصوم، روبروی ده متری توحید طبقه اول   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای اکبر قطبی کد 22204

نام مسئول: اکبر قطبی راوندی
کد صدور: 22204
کد نمایندگی: 0577
شعبه ناظر: شعبه کاشان
شهرستان: ‏اصفهان‏, ‏کاشان‏
تلفن: 03155455223
موبایل: 09131614090
نمابر: 031554555223
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent0577@bimeasia.ir
آدرس: کاشان 22بهمن روبروی ریسندگی بافندگی کاشان ط همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 توحید طالبیان (25942)

نام مسئول: توحید طالبیان
کد صدور: 25942
کد نمایندگی: 5174
شعبه ناظر: شعبه کاشان
شهرستان: ‏اصفهان‏, ‏کاشان‏
تلفن: 03155575888
موبایل: 09131612251
نمابر: 03155582256
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5174@bimehasia.ir
آدرس: کاشان ، میدان جهاد ، نبش ورودی بلوار کشاورز ، طبقه زیرین   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای محسن واجدی کد 22046

نام مسئول: محسن واجدی
کد صدور: 22046
کد نمایندگی: 0384
شعبه ناظر: شعبه کاشان
شهرستان: ‏اصفهان‏, ‏کاشان‏
تلفن: 55455024
موبایل:
نمابر: 55455025
وب سایت:
پست الکترونیکی: - bimehasia.vajedi@gmail.com
آدرس: کاشان خ فاضل نراقی روبروی خ علوی   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای رحمت اله شریفی مقدم کد 22700

نام مسئول: رحمت ا لله شریفی مقدم
کد صدور: 22700
کد نمایندگی: 2253
شعبه ناظر: شعبه کاشان
شهرستان: ‏اصفهان‏, ‏بادرود‏
تلفن: 54345530
موبایل:
نمابر: 54345532
وب سایت:
پست الکترونیکی: - ins.sharifi@yahoo.com
آدرس: نور بادرود خ امام جنب مسجد توکل ط 1   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 عباس رسولی کد24003

نام مسئول: عباس رسولی
کد صدور: 24003
کد نمایندگی: 2798
شعبه ناظر: شعبه کاشان
شهرستان: ‏اصفهان‏, ‏کاشان‏
تلفن: 55450896
موبایل: 09133639574
نمابر: 55470238
وب سایت:
پست الکترونیکی: - ASIA_24003@YAHOO.COM
آدرس: کاشان خ شهید مفتح نرسیده به چهارراه مدرس جنب مسجد امام طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 18)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام