• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 ابوالفضل عاشوری کد 25473

نام مسئول: ابوا لفضل عاشوری
کد صدور: 25473
کد نمایندگی: 4617
شعبه ناظر: شعبه مرند
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏مرند‏
تلفن: 04912264454
موبایل: 09141902179
نمابر: 2262573
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: آذربایجان شرقی، جاده مرند-خوی ، ،روبروی سندیکای کامیونداران جنب گاراژولیعصرطبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 رشیدالدین شمسی گرگری کد24661

نام مسئول: رشیدالدین شمسی گرگری
کد صدور: 24661
کد نمایندگی: 3603
شعبه ناظر: شعبه مرند
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏هادی شهر‏
تلفن: 3050997
موبایل: 09141934912
نمابر: 3050997
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent.3603@BimehAsia.ir agent3603@bimehasia.ir
آدرس: هادی شهر:خیابان امام خمینی(ره)،روبروی بانک ملی،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای محمد امین آبادی کد 24327

نام مسئول: محمد امین آبادی
کد صدور: 24327
کد نمایندگی: 3159
شعبه ناظر: شعبه مرند
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏مرند‏
تلفن: 04912261454
موبایل: 09141906309
نمابر: 04912261454
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: مرند ، خیابان المهدی ، نبش خیابان قیام ، پلاک 53 ، طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 فاطمه پورعلی26132

نام مسئول:
کد صدور: 26132
کد نمایندگی: 26132
شعبه ناظر: شعبه مرند
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏مرند‏
تلفن: 04142238808
موبایل: 09141902793
نمابر: 04142265320
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: مرند،کیلومتر3جاده مرند به بازرگان ،جنب نمایشگاه اتومبیل حاج علیزاده ،طبقه همکف   0
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای محمدرحیم بهرام کشکی کد 24374

نام مسئول:
کد صدور: 24374
کد نمایندگی: 3213
شعبه ناظر: شعبه مرند
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏کشکسرای‏
تلفن: 04922143510
موبایل: 09144916915
نمابر: 04922142214
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: مرند: کشکسرای ، خیابان شهید خلفی ، روبروی حمام مرمر ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 معصومه نایب زاده گاوگانی کد 25098

نام مسئول:
کد صدور: 25098
کد نمایندگی: 4158
شعبه ناظر: شعبه مرند
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏مرند‏
تلفن: 2264155-0491
موبایل: 09146513281
نمابر: 2264155-0491
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: مرند ، خیابان مطهری ، جنب کمیته امداد امام خمینی ، طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 20)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام