//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
اکسل چاپ
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم زلیخا نامداریان کد 25231

نام مسئول: زلیخا نامداریان
کد صدور: 25231
کد نمایندگی: 4316
شعبه ناظر: شعبه مطهری اصفهان
شهرستان: ‏اصفهان‏, اصفهان
تلفن: 33380672-3380623
موبایل: 09133183163
نمابر: 33380672
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: اصفهان، رباط اول ، جنب پمپ بنزین ، طبقه اول   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای طالب ابراهیم پور کد 22380

نام مسئول: طالب ابراهیم پور
کد صدور: 22380
کد نمایندگی: 0752
شعبه ناظر: شعبه مطهری اصفهان
شهرستان: ‏اصفهان‏, باغبهادران
تلفن: 03152503873
موبایل:
نمابر: 03152506362
وب سایت:
پست الکترونیکی: - www.asia0752@yahoo.com
آدرس: اصفهان باغ بهادران خ ش بهشتی روبروی پاسگاه نیروی انتظامی ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای بابک زرد خشو کد 22202

نام مسئول: بابک زردخشو
کد صدور: 22202
کد نمایندگی: 0593
شعبه ناظر: شعبه مطهری اصفهان
شهرستان: ‏اصفهان‏, اصفهان
تلفن: 0313871821-0313869884
موبایل:
نمابر: 0313860440
وب سایت:
پست الکترونیکی: - ZARDAKHSHOO.BABAK@YAHOO.COM
آدرس: اصفهان خ شاهپور جدید خ مشیر الدوله نرسیده به شهرداری   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای بهرام شماعی نجف آبادی کد 22112

نام مسئول: بهرام شماعی نجف آبادی
کد صدور: 22112
کد نمایندگی: 0475
شعبه ناظر: شعبه مطهری اصفهان
شهرستان: ‏اصفهان‏, ‏نجف آباد‏
تلفن: 03142443325
موبایل:
نمابر: 03142443325
وب سایت:
پست الکترونیکی: - bsh475@yahoo.com
آدرس: نجفآباد - خیابان امام غربی - 150 متری - پلاک 97517 - طبقه اول   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای رضا جهانگیری کد 22020

نام مسئول: رضا جهانگیری
کد صدور: 22020
کد نمایندگی: 0342
شعبه ناظر: شعبه مطهری اصفهان
شهرستان: ‏اصفهان‏, اصفهان
تلفن: 36270037
موبایل:
نمابر: 36275331
وب سایت:
پست الکترونیکی: - hastim3@gmail.com
آدرس: اصفهان خ حکیم نظامی نبش شریعتی   
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 آقای علی طاهری نژاد کد 22014

نام مسئول: علی طاهری نژاد
کد صدور: 22014
کد نمایندگی: 0003
شعبه ناظر: شعبه مطهری اصفهان
شهرستان: ‏اصفهان‏, اصفهان
تلفن: 03137806625
موبایل: 09131139694
نمابر: 03137806627
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent0003@bimehasia.ir
آدرس: اصفهان اول اتوبان ذوب آهن اول خ ششم   
نتایج نمایش 1-6 (از 51)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام