//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 سیدمختارپیروزکد24711

نام مسئول: سیدمختار پیروز
کد صدور: 24711
کد نمایندگی: 3676
شعبه ناظر: شعبه میانه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏میانه‏
تلفن: 2244004
موبایل: 09144236078
نمابر: 2244066
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent3676@BimehAsia.ir agent3676@bimehasia.ir
آدرس: میانه:جاده ترانزیت،روبروی غذاخوری صدف،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای محبوب قاسمی کد 22984

نام مسئول: محبوب قاسمی
کد صدور: 22984
کد نمایندگی: 2659
شعبه ناظر: شعبه میانه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏میانه‏
تلفن: 04232243991
موبایل: 09143238590
نمابر: 04232243992
وب سایت:
پست الکترونیکی: - ajent2659@yahoo.com
آدرس: میانه- خیابان شهید مطهری- نرسیده به میدان نماز-جنب فروشگاه رستمی- طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 احد کوولی کد22316

نام مسئول: احد کوولی
کد صدور: 22316
کد نمایندگی: 0249
شعبه ناظر: شعبه میانه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏میانه‏
تلفن: 04232228268
موبایل:
نمابر: 04232228268
وب سایت:
پست الکترونیکی: - kavish850226@gmail.com
آدرس: میانه خ رحیمی جنب نان فانتزی طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای سیدسامان حسینی مقدم کد 25157

نام مسئول: سید سامان حسینی مقدم
کد صدور: 25157
کد نمایندگی: 4222
شعبه ناظر: شعبه میانه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏میانه‏
تلفن: 04232224246
موبایل: 09357803406
نمابر: 04232224249
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4222@bimehasia.ir hosseinysaman@yahoo.com
آدرس: میانه، خیابان شهید مجدی، روبروی مدرسه آزادگان، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 بابک احمدپورکد22620

نام مسئول: بابک احمدپور
کد صدور: 22620
کد نمایندگی: 2152
شعبه ناظر: شعبه میانه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏ترکمن چای‏
تلفن: 04243221070
موبایل: 09144235265
نمابر: 04243221080
وب سایت:
پست الکترونیکی: - www.raya_raby@yahoo.com
آدرس: آذربایجان شرقی ترکمنچای خ امام خمینی بالاتر از بخشداری ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 فرزاد ناصری کد 22860

نام مسئول: فرزاد ناصری
کد صدور: 22860
کد نمایندگی: 2482
شعبه ناظر: شعبه میانه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏میانه‏
تلفن: 04152333725
موبایل: 09143230352
نمابر: 04152333725
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent2482@bimehasia.ir
آدرس: میانه خ امام خمینی نرسیده به میدان بسیج روبروی مدرسه شهید مطهری پ 11و 13 ط همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 11)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام