//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای اسماعیل صمیمی کد 22438

نام مسئول: اسماعیل صمیمی
کد صدور: 22438
کد نمایندگی: 0824
شعبه ناظر: شعبه مراغه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏بناب‏
تلفن: 04127231515
موبایل: 09144220108
نمابر: 04127235315
وب سایت:
پست الکترونیکی: - esmaelsamimi0824@yahoo.com
آدرس: بناب خ خمینی جنب مسجدانقلاب پ435 ط 2   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای عیسی دستمالچی بناب کد 22405

نام مسئول: عیسی دستمالچی بناب
کد صدور: 22405
کد نمایندگی: 0788
شعبه ناظر: شعبه مراغه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏بناب‏
تلفن: 04127228855
موبایل:
نمابر: 04127235455
وب سایت:
پست الکترونیکی: - bime0788@yahoo.com
آدرس: آذربایجان شرقی بناب خ مطهری جنب منبع آب پ 605 ط همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 آقای سید صادق علوی کد 22447

نام مسئول: سیدصادق علوی
کد صدور: 22447
کد نمایندگی: 0834
شعبه ناظر: شعبه مراغه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏عجب شیر‏
تلفن: 6225110
موبایل:
نمابر: -
وب سایت:
پست الکترونیکی: -
آدرس: آذربایجان شرقی عجبشیر فاز2 خ شریعتی س علمی ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای مجید ارفع کد 22457

نام مسئول: مجید ارفع
کد صدور: 22457
کد نمایندگی: 0823
شعبه ناظر: شعبه مراغه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏مراغه‏
تلفن: 04212224900
موبایل: 09143227349
نمابر: 04212222241
وب سایت:
پست الکترونیکی: - majid.fine@yahoo.com
آدرس: مراغه م مسلم نبش کاشانی ط 2   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 ترابعلی صائب کد22627

نام مسئول: ترابعلی صائب
کد صدور: 22627
کد نمایندگی: 2161
شعبه ناظر: شعبه مراغه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏مراغه‏
تلفن: 04212246779
موبایل: 09143203230
نمابر: 04212244177
وب سایت:
پست الکترونیکی: - farhad_shirinzadeh@yahoo.com
آدرس: مراغه خ امام 4 راه کارگر ط 2 پ 255   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محسن اله یاری کد 25121

نام مسئول: محسن ا له یاری
کد صدور: 25121
کد نمایندگی: 4183
شعبه ناظر: شعبه مراغه
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏بناب‏
تلفن: 04127230656
موبایل: 09141204637
نمابر: 04127230656
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: بناب ، خیابان باهنر، روبروی مسجد راه کربلا ، طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 37)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام