• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای شهرام نیکی اسکوئی کد 22911

نام مسئول: شهرام نیکی اسکوئی
کد صدور: 22911
کد نمایندگی: 2556
شعبه ناظر: شعبه شریعتی تبریز
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏اسکو‏
تلفن: 04123220606
موبایل: 09144132852
نمابر: 04123220604
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent2556@bimehasia.ir
آدرس: تبریز،شهرستان اسکو،ابتدای خیابان فرمانداری، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای سید جواد پیغمبری اسگندانی کد 22924

نام مسئول: سیدجواد پیغمبری اسگندانی
کد صدور: 22924
کد نمایندگی: 2575
شعبه ناظر: شعبه شریعتی تبریز
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏سرد رود‏
تلفن: 0411-4209910
موبایل: 09143102697
نمابر: 0411-4209910
وب سایت:
پست الکترونیکی: - www.agent2575@bmehasia.ir
آدرس: تبریز سردرود م امام خمینی پ 732 ط همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 داود ایمانی کد 24176

نام مسئول: داود ایمانی
کد صدور: 24176
کد نمایندگی: 3001
شعبه ناظر: شعبه شریعتی تبریز
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏تبریز‏
تلفن: 04132893295
موبایل: 09143130377
نمابر: 04132900465
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent3001@bimehasia.ir
آدرس: تبريز:خيابان آخوني،پائينترازسازمان انتقال خون،پلاک1/135،طبقه همکف   1351/1
 وضعیت نمایندگی: فعال

 هادی مطلبی کد 25726

نام مسئول: هادی مطلبی
کد صدور: 25726
کد نمایندگی: 4920
شعبه ناظر: شعبه شریعتی تبریز
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏تبریز‏
تلفن: 04134470380
موبایل: 09143069423
نمابر: 04134470380
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4920@bimehasir.ir
آدرس: تبریز- دیزل آباد – ابتدای خ رسالت روبروی نمایندگی ایران خودرو پلاک 22 طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای خلیل اصغری هروی کد 22463

نام مسئول: خلیل اصغری هروی
کد صدور: 22463
کد نمایندگی: 0849
شعبه ناظر: شعبه شریعتی تبریز
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏صوفیان‏
تلفن: 04723224420-04723224328
موبایل: 09141161009
نمابر: 04723221255
وب سایت:
پست الکترونیکی: - Agent0849@bimehasia.ir
آدرس: جاده ترانزیت میدان 7 تیر نبش خ شهید بهشتی پ222   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای میر امیر حسینی کد 22498

نام مسئول: میرامیر حسینی
کد صدور: 22498
کد نمایندگی: 0896
شعبه ناظر: شعبه شریعتی تبریز
شهرستان: ‏آذربایجان شرقی‏, ‏شبستر‏
تلفن: 2221100-0471
موبایل: 09143712199
نمابر: 2229470-0471
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent0896@bimehasia.ir agent0896@bimehasia.ir
آدرس: شبستر:بلواربسیج،روبروی دانشگاه آزاد،پلاک651،طبقه اول   
نتایج نمایش 1-6 (از 25)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام