• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 داود بلندی کد 25738

نام مسئول: داود بلندی
کد صدور: 25738
کد نمایندگی: 4935
شعبه ناظر: شعبه پارس آباد اردبیل
شهرستان: ‏اردبیل‏, ‏گرمی‏
تلفن: 32625433
موبایل: 09143575137
نمابر: 32625434
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4935@bimehasia.ir
آدرس: گرمی ، خیابان امام خمینی ، نبش بازار ولیعصر ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای عظیم هادی کد 25751

نام مسئول: عظیم هادی
کد صدور: 25751
کد نمایندگی: 4948
شعبه ناظر: شعبه پارس آباد اردبیل
شهرستان: ‏اردبیل‏, ‏گرمی‏
تلفن: 04532644565
موبایل: 09141527079
نمابر: 04532644564
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4948@bimehasia.ir
آدرس: اردبیل:گرمی،خیابان شهیددکتربهشتی،جنب فرمانداری،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 ندا حبشی بیله سوار(25897)

نام مسئول: ندا حبشی بیله سوار
کد صدور: 25897
کد نمایندگی: 5123
شعبه ناظر: شعبه پارس آباد اردبیل
شهرستان: ‏اردبیل‏, ‏جعفراباد‏
تلفن: 04532885118
موبایل: 09145900682
نمابر: 04532885118
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5123@bimehasia.ir
آدرس: خیابان معلم جنب مطب دکترفتاحی - 
 وضعیت نمایندگی: فعال

 افسانه رهنمای کد24436

نام مسئول: افسانه رهنمای
کد صدور: 24436
کد نمایندگی: 3294
شعبه ناظر: شعبه پارس آباد اردبیل
شهرستان: ‏اردبیل‏, ‏پارس آباد‏
تلفن: 004532733990
موبایل: 09141580104
نمابر: 04532733991
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: اردبیل:پارس آباد؛میدان آزادگان،ابتدای خیابان شهیددکتربهشتی،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای فراهم عزیزپور کد 24963

نام مسئول: فراهم عزیزپور
کد صدور: 24963
کد نمایندگی: 3989
شعبه ناظر: شعبه پارس آباد اردبیل
شهرستان: ‏اردبیل‏, ‏گرمی‏
تلفن: 04526240980
موبایل: 09143543619
نمابر: 04526240980
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent3989@bimehasia.ir www.bimehasia3989@yahoo.com
آدرس: گرمی ، نبش میدان بسیج ، جنب شرکت اطمینان بار ، طبقه اول   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای امیرعلی میرزائی کد 22345

نام مسئول: امیرعلی میرزائی
کد صدور: 22345
کد نمایندگی: 0295
شعبه ناظر: شعبه پارس آباد اردبیل
شهرستان: ‏اردبیل‏, ‏پارس آباد‏
تلفن: 04527287322
موبایل: 09141525541
نمابر: 04527287344
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent.295@bimehasia.ir agent0295@bimehasia.ir
آدرس: اردبیل : پارس آباد خیابان امام خمینی(ره) روبروی پمپ بنزین جدید جنب بانک ملی شعبه قدس   
نتایج نمایش 1-6 (از 8)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام