//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
اکسل چاپ
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 یعقوب خلیقی(25949)

نام مسئول: یعقوب خلیقی
کد صدور: 25949
کد نمایندگی: 5181
شعبه ناظر: شعبه ساوه
شهرستان: ‏مرکزی‏, ‏ساوه‏
تلفن: 42475248
موبایل: 09123784089
نمابر: 42475248
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5181@bimehasia.ir
آدرس: خیابان شهید رجائی (بهزیستی) ، ابتدای رجائی 4 ، طبقه همکف   --
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای حسن مهندسی کد 22054

نام مسئول: حسن مهندسی
کد صدور: 22054
کد نمایندگی: 0379
شعبه ناظر: شعبه ساوه
شهرستان: ‏مرکزی‏, ‏ساوه‏
تلفن: 42226060
موبایل: 09127552022
نمابر: 42222282
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent0379@bimeasia.ir
آدرس: ساوه خ طالقانی نبش کوچه 9 جنب فضای سبز   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای نادر بیگدلی کد 22771

نام مسئول: نادر بیگدلی
کد صدور: 22771
کد نمایندگی: 2353
شعبه ناظر: شعبه ساوه
شهرستان: ‏مرکزی‏, ‏ساوه‏
تلفن: 08642218578
موبایل: 09122560321
نمابر: 08642218546
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent2353@bimehasia.ir
آدرس: ساوه ، خیابان شهید مطهری ، نبش خیابان 37 ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای نقی رمضانی کد 22529

نام مسئول: نقی رمضانی
کد صدور: 22529
کد نمایندگی: 2036
شعبه ناظر: شعبه ساوه
شهرستان: ‏مرکزی‏, ‏غرق آباد‏
تلفن: 08642302498
موبایل: 09122551988
نمابر: 08642303523
وب سایت:
پست الکترونیکی: - www.aia2036@yahoo.com
آدرس: ساوه غرق آباد بلوار ش چمران ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم نیره حبیبی کد 24361

نام مسئول: نیره حبیبی
کد صدور: 24361
کد نمایندگی: 3198
شعبه ناظر: شعبه ساوه
شهرستان: ‏مرکزی‏, ‏ساوه‏
تلفن: 08642224615
موبایل: 09125503988
نمابر: 08642232638
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: ساوه ، خیابان استاد مطهری 13 ، داخل کوچه ، پلاک 14 ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای مهدی جهان میرزائی کد 24908

نام مسئول: مهدی جهان میرزائی
کد صدور: 24908
کد نمایندگی: 3916
شعبه ناظر: شعبه ساوه
شهرستان: ‏مرکزی‏, ‏ساوه‏
تلفن: 42240363
موبایل: 09121554175
نمابر: 42240363
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent3916@BimehAsia.ir agent3916@asia.ir
آدرس: ساوه ، خیابان دکتر شریعتی ، ابتدای خیابان شهید زنجانی ، نبش میدان معلم ، جنب بانک صادرات ، طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 16)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام