• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم گل آرا یوسفیان قادیکلائی کد 25259

نام مسئول: گل آرا یوسفیان قادیکلائی
کد صدور: 25259
کد نمایندگی: 4347
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 01233242349
موبایل: 09111261732
نمابر: 01233242349
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: قائم شهر ، خیابان ساری ، نبش کوچه توحید ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 غلامرضا جوادیان کوتنائی کد 25801

نام مسئول: غلامرضا جوادیان کوتنائی
کد صدور: 25801
کد نمایندگی: 5013
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 42032432
موبایل: 09115809848
نمابر: 42032432
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: قائمشهر ، خیابان ساری ، پشت شهرداری ، بعد از راه آهن، جنب تاکسی تلفنی ایثار ، طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محمد مبینی سراجی(26094)

نام مسئول: محمد مبینی سراجی
کد صدور: 26094
کد نمایندگی: 26094
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 01142010983
موبایل: 09111296227
نمابر: 01142010983
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent26094@bimehasia.ir
آدرس: قائمشهر:خيابان ساري،مهمانسرا،نبش کوچه11،جنب فروشگاه سازور،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای حمید رضا لطفی کد 22299

نام مسئول: حمیدرضا لطفی
کد صدور: 22299
کد نمایندگی: 0230
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 01233245700
موبایل: 09113234723
نمابر: 01233241022
وب سایت:
پست الکترونیکی: - s2ghm22299@yahoo.com
آدرس: قائم شهر م جانبازان خ ساری جنب بانک ملی ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 آقای منوچهر الوندی پور کد 22004

نام مسئول: منوچهر ا لوندی پور
کد صدور: 22004
کد نمایندگی: 0323
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 22034391
موبایل:
نمابر: 22034392
وب سایت:
پست الکترونیکی: - s2ghm22004@yahoo.com
آدرس: قائم شهر خ تهران روبروی پارک کودک   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محمود پیرنجار کد 25817

نام مسئول: محمود پیرنجار
کد صدور: 25817
کد نمایندگی: 5035
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏نکا‏
تلفن: 42262269
موبایل: 09111261937
نمابر: 42262269
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5035@bimehasia.ir
آدرس: قائمشهر:خیابان جویبار،مقابل پمپCNG،طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 41)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام