//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
اکسل چاپ
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای سید ابراهیم حسینی کد 22039

نام مسئول: سیدابراهیم حسینی
کد صدور: 22039
کد نمایندگی: 0322
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏تهران, ‏فیروزکوه‏
تلفن: 02176445668
موبایل:
نمابر: 02176442334
وب سایت:
پست الکترونیکی: - s2ghm22039@yahoo.com
آدرس: فیروز کوه - خ پاسداران - روبروی بانک ملت   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای حمید رضا لطفی کد 22299

نام مسئول: حمیدرضا لطفی
کد صدور: 22299
کد نمایندگی: 0230
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 01233245700
موبایل: 09113234723
نمابر: 01233241022
وب سایت:
پست الکترونیکی: - s2ghm22299@yahoo.com
آدرس: قائم شهر م جانبازان خ ساری جنب بانک ملی ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 آقای منوچهر الوندی پور کد 22004

نام مسئول: منوچهر ا لوندی پور
کد صدور: 22004
کد نمایندگی: 0323
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 22034391
موبایل:
نمابر: 22034392
وب سایت:
پست الکترونیکی: - s2ghm22004@yahoo.com
آدرس: قائم شهر خ تهران روبروی پارک کودک   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای سیدعماد درستی المشیری کد 25287

نام مسئول: سیدعماد درستی ا لمشیری
کد صدور: 25287
کد نمایندگی: 4380
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 09112239854
موبایل: 09112239854
نمابر: 3243456
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: قائمشهر: خیابان ساری ، روبروی کارخانه نساجی ، پلاک 569   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم مریم جانبازی کد 25170

نام مسئول: مریم جانبازی
کد صدور: 25170
کد نمایندگی: 4239
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 0123-3234207
موبایل: 09126365727
نمابر: 3234207
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4239@bimehasia.ir s2ghm25170@hotmail.com
آدرس: قائمشهر: خیابان جویبار ، ابتدای خیابان ظرافت ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 مریم بخشی هتکه لویی کد 25591

نام مسئول: مریم بخشی هتکه لویی
کد صدور: 25591
کد نمایندگی: 4752
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 011-42200642
موبایل: 09111285340
نمابر: 42200642
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: مازندران، قائمشهر، خیابان تهران، چهارراه تختی و بیمارستان رازی طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 43)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام