//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
اکسل چاپ
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای سید ابراهیم حسینی کد 22039

نام مسئول: سیدابراهیم حسینی
کد صدور: 22039
کد نمایندگی: 0322
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏تهران, ‏فیروزکوه‏
تلفن: 02176445668
موبایل:
نمابر: 02176442334
وب سایت:
پست الکترونیکی: - s2ghm22039@yahoo.com
آدرس: فیروز کوه - خ پاسداران - روبروی بانک ملت   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای حمید رضا لطفی کد 22299

نام مسئول: حمیدرضا لطفی
کد صدور: 22299
کد نمایندگی: 0230
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 01233245700
موبایل: 09113234723
نمابر: 01233241022
وب سایت:
پست الکترونیکی: - s2ghm22299@yahoo.com
آدرس: قائم شهر م جانبازان خ ساری جنب بانک ملی ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: غیر فعال

 آقای منوچهر الوندی پور کد 22004

نام مسئول: منوچهر ا لوندی پور
کد صدور: 22004
کد نمایندگی: 0323
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 22034391
موبایل:
نمابر: 22034392
وب سایت:
پست الکترونیکی: - s2ghm22004@yahoo.com
آدرس: قائم شهر خ تهران روبروی پارک کودک   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای پرویز ابراهیم زاده افروزی کد 22601

نام مسئول: پرویز ابراهیم زاده افروزی
کد صدور: 22601
کد نمایندگی: 2127
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 01232240087
موبایل:
نمابر: 01232240087
وب سایت:
پست الکترونیکی: - s2ghm22601@yahoo.com
آدرس: قائم شهر خ بابل روبروی م تره بار ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای مجتبی حامدی ساروی کد 21653

نام مسئول: مجتبی حامدی ساروی
کد صدور: 21653
کد نمایندگی: 2752
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, گیل خوران
تلفن: 01243234900
موبایل:
نمابر: 01243234900
وب سایت:
پست الکترونیکی: - s2ghm21653@yahoo.com
آدرس: گیل خواران- بحرخزر- کوهی خیل-روبروی بانک کشاورزی- ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای سید محمد سید حسینی کد 22223

نام مسئول: محمد سید حسینی
کد صدور: 22223
کد نمایندگی: 0927
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 01233231366
موبایل:
نمابر: 01233283383
وب سایت:
پست الکترونیکی: - s2ghm22223@yahoo.com
آدرس: قائم شهر خ ساری روبروی اداره کشاورزی ط همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 43)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام