• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محمد مبینی سراجی(26094)

نام مسئول: محمد مبینی سراجی
کد صدور: 26094
کد نمایندگی: 26094
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 01142010983
موبایل: 09111296227
نمابر: 01142010983
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent26094@bimehasia.ir
آدرس: قائمشهر:خيابان ساري،مهمانسرا،نبش کوچه11،جنب فروشگاه سازور،طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 مائده برارنيا کد25981

نام مسئول: مائده برارنیا
کد صدور: 25981
کد نمایندگی: 25981
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 42265520
موبایل: 09119124223
نمابر: 42265520
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent25981@bimehasia.ir
آدرس: کوچک سرا ميدان بسيج شقايق22،مقابل دبستان شهيددهقان 
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 فاطمه قاسمی علی بانی

نام مسئول: فاطمه قاسمی علی بانی
کد صدور: 26001
کد نمایندگی: 26001
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 01142263549
موبایل: 09119243830
نمابر: 01142263549
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent26001@bimehasia.ir
آدرس: قائم شهر ، ميدان امام ، جا ده کيا کلا ، جنب لوازم يدکي زارع ، طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 اسماعیل جعفرزاده

نام مسئول: اسماعیل جعفرزاده
کد صدور: 26200
کد نمایندگی: 26200
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 42294406
موبایل: 09113267930
نمابر: 42294406
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: قائمشهر،ابتداي جاده نظامي،روبروي عبور جنيد،،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 رحمان کلانی کد 25639

نام مسئول: رحمان کلانی
کد صدور: 25639
کد نمایندگی: 4814
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 42258169
موبایل: 09111100501
نمابر: 42258169
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: مازندران، شهرستان قائم شهر، رینگ داخلی خیابان کفشگرکلا، نبش خ محسنی، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم ساجده شیخی آهنگر کلائی کد 24533

نام مسئول: ساجده شیخی آهنگرکلائی
کد صدور: 24533
کد نمایندگی: 3436
شعبه ناظر: شعبه قائمشهر
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 01233276970
موبایل: 09113145279
نمابر: 01233276970
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: قائمشهر، خیابان ساری ، کوچه نیما ، نبش کوچه فضیلت ، روبروی شاهد12، طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 45)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام