//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
اکسل چاپ
 وضعیت نمایندگی: فعال

 سیده آرام پورعلی ولوکلائی (25919)

نام مسئول: سیده آرام پورعلی ولوکلائی
کد صدور: 25919
کد نمایندگی: 5147
شعبه ناظر: شعبه بابل
شهرستان: ‏تهران, تهران
تلفن: 01132255294
موبایل:
نمابر: 01132255294
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5147@bimehasia.ir
آدرس: بابل:خیابان اکبرین،نرسیده به کوچه دانش3,روبروی سلامتکده،طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 فاطمه اسدی بشلی(25963)

نام مسئول: فاطمه اسدی بشلی
کد صدور: 25963
کد نمایندگی: 5195
شعبه ناظر: شعبه بابل
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏قائم شهر‏
تلفن: 01142251726
موبایل: 09113262587
نمابر: 01142243888
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5195@bimehasia.ir
آدرس: کفشگرکلا(بهشتی) ، بعد از میدان شهداء ، طبقه همکف   --
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای سید حمیدرضا فضل اله زاده کد 24016

نام مسئول: سیدحمیدرضا فضل ا له زاده
کد صدور: 24016
کد نمایندگی: 2814
شعبه ناظر: شعبه بابل
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏امیرکلا‏
تلفن: 0111-3293143
موبایل: 09111145175
نمابر: 0111-3293423
وب سایت:
پست الکترونیکی: - www.s2bbl24016@yahoo.com
آدرس: بابل:امیر کلا؛میدان بندرکلا،جنب کارواش فرهان،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم سیده زهره قاسم تبار کاشی کلائی کد 25532

نام مسئول: سیده زهره قاسم تبار کاشی کلائی
کد صدور: 25532
کد نمایندگی: 4686
شعبه ناظر: شعبه بابل
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏بابل‏
تلفن: 01112754233
موبایل: 09115930661
نمابر: 01112754233
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: بابل ، جاده شهید صالحی ، گتاب ، خیابان مصلی ، جنب بانک ملی ایران   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 سید محمد حسن نژاد روشن کد 25706

نام مسئول: سیدمحمد حسن نژادروشن
کد صدور: 25706
کد نمایندگی: 4896
شعبه ناظر: شعبه بابل
شهرستان: ‏مازندران‏, بهنمیر
تلفن: 01135750336
موبایل: 09111169671
نمابر: 011-35750336
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: مازندران، بهنمیر، میدان شهداء جنب ساندویچی، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم مریم شعبانپور کد 24554

نام مسئول: مریم شعبانپور
کد صدور: 24554
کد نمایندگی: 3459
شعبه ناظر: شعبه بابل
شهرستان: ‏مازندران‏, ‏بابل‏
تلفن: 011-32288995
موبایل: 09111132694
نمابر: 011-32288860
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent.3459@BimehAsia.ir s2bbl24554@yahoo.com
آدرس: بابل:خیابان شیخ طبرسی،کوچه سرداران2،مجتمع سحر،طبقه4،واحد 6   
نتایج نمایش 1-6 (از 79)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام