• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم حنیفه حسینجانی پیردهی کد 25038

نام مسئول: حنیفه حسینجانی پیردهی
کد صدور: 25038
کد نمایندگی: 4087
شعبه ناظر: شعبه لاکانی
شهرستان: ‏گیلان‏, ‏رشت‏
تلفن: 01314247923
موبایل: 09118952110
نمابر: 01314247923
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4087@bimehasia.ir reza.mohebbinejad2014@gmail.com
آدرس: رشت - خیابان شهید نظری -جنب دندانسازی بهسازان- طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 میثم نیک نام (25988)

نام مسئول: میثم نیک نام
کد صدور: 25988
کد نمایندگی: 25988
شعبه ناظر: شعبه لاکانی
شهرستان: ‏گیلان‏, ‏رشت‏
تلفن: 01333262846
موبایل: 09112344475
نمابر: 01333262846
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent25988@bimehasia.ir
آدرس: رشت ، خيابان تختي ، کوچه شمس ، نبش بن بست غفاري ، ساختمان ميثم ، طبقه همکف   -
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 پروانه خوشه چین گیلک (26053)

نام مسئول: پروانه خوشه چین گیلک
کد صدور: 26053
کد نمایندگی: 26053
شعبه ناظر: شعبه لاکانی
شهرستان: ‏گیلان‏, ‏رشت‏
تلفن: 01333585013
موبایل: 09113385479
نمابر: 01333584650
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent26053@bimehasia.ir
آدرس: رشت ، بلوار شهيد رجائي ، نرسيده به ميدان جهاد ، جنب پيتزا حاتم ، ساختمان سيتي استار ، طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 طاهره رحمانی سلیماندارابی (26052)

نام مسئول: طاهره رحمانی سلیماندارابی
کد صدور: 26052
کد نمایندگی: 26052
شعبه ناظر: شعبه لاکانی
شهرستان: ‏گیلان‏, ‏رشت‏
تلفن: 01333237216
موبایل: 09118056754
نمابر: 01333237216
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent26052@bimehasia.ir
آدرس: رشت ، خيابان ضيابري ، ساختمان ستاره شهر ، طبقه اول ، واحد 1   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم مونا غلامی اشکیکی کد 24915

نام مسئول: مونا غلامی اشکیکی
کد صدور: 24915
کد نمایندگی: 3927
شعبه ناظر: شعبه لاکانی
شهرستان: ‏گیلان‏, ‏رشت‏
تلفن: 01823772411
موبایل: 09113306249
نمابر: 01823772411
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent3927@BimehAsia.ir agent3927@bimehasia.ir
آدرس: بازارجمعه:خیابان امام خمینی(ره)،طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 حامد پاینده دوست ماسوله ( 26156)

نام مسئول: حامد پاینده دوست ماسوله
کد صدور: 26156
کد نمایندگی: 26156
شعبه ناظر: شعبه لاکانی
شهرستان: ‏گیلان‏, ‏رشت‏
تلفن: 01333252628
موبایل: 09113484206
نمابر: 01333252628
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent26156@bimehasia.ir
آدرس: رشت ، خيابان معلم ، نرسيده به استانداري ، ساختمان ملک ، طبقه يک ، واحد يک   
نتایج نمایش 1-6 (از 43)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام