//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
اکسل چاپ
 وضعیت نمایندگی: فعال

 مسلم فرد کد 25870

نام مسئول: مسلم فرد
کد صدور: 25870
کد نمایندگی: 5094
شعبه ناظر: شعبه سید جمال الدین اسدآبادی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏ویس‏
تلفن: 07153549691
موبایل: 09173192119
نمابر: 07153549691
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5094@bimehasia.ir
آدرس: داراب:خیابان شهیدمدرس(برق)،روبروی کوچه شهیدوجدی،جنب آموزش وپرورش،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محمدصادق پایدار کد 25419

نام مسئول: محمدصادق پایدار
کد صدور: 25419
کد نمایندگی: 4550
شعبه ناظر: شعبه سید جمال الدین اسدآبادی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏مرودشت‏
تلفن: 07294542158
موبایل: 09177003970
نمابر: 07294542158
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: فارس، مرودشت، روستای فاروق، خیابان بسیج بعداز بهداری طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محمد حسن یزدان پرست کد 25785

نام مسئول: محمد حسن یزدان پرست
کد صدور: 25785
کد نمایندگی: 4995
شعبه ناظر: شعبه سید جمال الدین اسدآبادی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏آباده‏
تلفن: 07144336003
موبایل: 09364186004
نمابر: 07144336003
وب سایت: agent4995@bimehasia.ir
پست الکترونیکی:
آدرس: آباده – خیابان امام خمینی –روبروی خیابان شورای اسلامی   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 حمید رضا سیاه مرد کد 25741

نام مسئول: حمیدرضا سیاه مرد
کد صدور: 25741
کد نمایندگی: 4938
شعبه ناظر: شعبه سید جمال الدین اسدآبادی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏مرودشت‏
تلفن: 07143233667
موبایل: 09176362547
نمابر: 07143333753
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4938@bimehasia.ir
آدرس: مرو دشت خیابان فردوسی شمالی( عسجد ثابق ) نبش گلزار شهدا طبقه اول   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 زینب نظری کد25387

نام مسئول: زینب نظری
کد صدور: 25387
کد نمایندگی: 4505
شعبه ناظر: شعبه سید جمال الدین اسدآبادی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏مرودشت‏
تلفن: 07283335781
موبایل: 09178209459
نمابر: 07283335781
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4505@bimehasia.ir faram@yahoo.com
آدرس: مرودشت ، کمربندی قدس ، جنب کوچه منبع سازی ، روبروی خیابان میرزاخانی ، طبقه اول ،   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 فاطمه عباس زاده کد 24983

نام مسئول: فاطمه عباس زاده
کد صدور: 24983
کد نمایندگی: 4019
شعبه ناظر: شعبه سید جمال الدین اسدآبادی شیراز
شهرستان: ‏فارس‏, ‏زاهدشهر‏
تلفن: 07323522518
موبایل: 09171089187
نمابر: 07323522518
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: فسا ، زاهدشهر ، خیابان امام خمینی ، روبروی بخشداری ، طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 48)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام