• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم فاطمه شاکری کد 25512

نام مسئول: فاطمه شاکری
کد صدور: 25512
کد نمایندگی: 4661
شعبه ناظر: شعبه دامغان
شهرستان: ‏سمنان‏, ‏دامغان‏
تلفن: 02335254121
موبایل: 09124317223
نمابر: 02335254438
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4661@bimehasia.ir mahfa.yalda@yahoo.com
آدرس: دامغان ، بلوار آزادی ، بازار بزرگ خندق ، پلاک 211 ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای مهدی علی حسینی کد 24297

نام مسئول: مهدی علی حسینی
کد صدور: 24297
کد نمایندگی: 3120
شعبه ناظر: شعبه دامغان
شهرستان: ‏سمنان‏, ‏دامغان‏
تلفن: 35246244
موبایل: 09121312962
نمابر: 35240152
وب سایت:
پست الکترونیکی: - mehdi.2962@yahoo.com
آدرس: دامغان: بلوار آزادی ، چهارراه شهید قرنی ، پلاک2 ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای تقی خان احمدی کد 22746

نام مسئول: تقی خان احمدی
کد صدور: 22746
کد نمایندگی: 2317
شعبه ناظر: شعبه دامغان
شهرستان: ‏سمنان‏, ‏دامغان‏
تلفن: 35232675
موبایل: 09198548868
نمابر: 35252059
وب سایت:
پست الکترونیکی: - taghikanahmadi93@gmii.com
آدرس: دامغان ، خیابان شهدا ، روبروی اداره قند و شکر قدیم ، جنب پلیس10+ ، طبقه همکف ،   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای محمد هادی بهاور کد 22278

نام مسئول: محمدهادی بهاور
کد صدور: 22278
کد نمایندگی: 0201
شعبه ناظر: شعبه دامغان
شهرستان: ‏سمنان‏, ‏دامغان‏
تلفن: 02335233737
موبایل: 09123324200
نمابر: 02335243971
وب سایت:
پست الکترونیکی: - hadibahavar@yahoo.com
آدرس: دامغان خ امام خ محله نو پ 55   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آتنا مديحي(26066)

نام مسئول: آتنا مدیحی
کد صدور: 26066
کد نمایندگی: 26066
شعبه ناظر: شعبه دامغان
شهرستان: ‏سمنان‏, ‏دامغان‏
تلفن: 35231867
موبایل: 09128315964
نمابر: 35242751
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: دامغان ، خيابان شهيد بهشتي ، جنب دادگستري سابق ، پلاک 164 ، طبقه همکف   
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام