//]]>
  • با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
اکسل چاپ
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محمد میرزاجانی(25920)

نام مسئول: محمد میرازجانی
کد صدور: 25920
کد نمایندگی: 5148
شعبه ناظر: شعبه ابهر
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏ابهر‏
تلفن: 02435281667
موبایل: 09127409196
نمابر: 02435281601
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5148@bimehasia.ir
آدرس: ابهر:شریف آباد،بلوارولایت(جاده ترانزیت)،پلاک436،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 م

نام مسئول: محمد میرازجانی
کد صدور: 00000
کد نمایندگی: 00000
شعبه ناظر: شعبه ابهر
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏ابهر‏
تلفن: 02435281667
موبایل: 09127409196
نمابر: 02435281601
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5148@bimehasia.ir
آدرس: ابهر:شریف آباد،بلوارولایت(جاده ترانزیت)،پلاک436،طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 همایون نوحی کد 22050

نام مسئول: همایون نوحی
کد صدور: 22050
کد نمایندگی: 0398
شعبه ناظر: شعبه ابهر
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏خرمدره‏
تلفن: 02435533018
موبایل: 09121813553
نمابر: 02435526403
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent0398@bimehasia.ir
آدرس: خرمدره:خیابان امام خمینی(ره)،جنب منبع آب   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 رحمن مولائی کد 25046

نام مسئول: رحمن مولائی
کد صدور: 25046
کد نمایندگی: 4098
شعبه ناظر: شعبه ابهر
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏ابهر‏
تلفن: 02435276335
موبایل: 09193422511
نمابر: 02435276334
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent4098@bimehasia.ir rmamin1348@gmail.com
آدرس: ابهر ، خیابان مصلی ، اول جاده قیدار ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای رحیم حسینی کد 22821

نام مسئول: سید رحیم حسینی
کد صدور: 22821
کد نمایندگی: 2436
شعبه ناظر: شعبه ابهر
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏خرمدره‏
تلفن: 02435529073
موبایل: 09123425001
نمابر: 02435529074
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent2436@bimehasia.ir
آدرس: خرمدره خ امام خمینی روبروی شرکت مینو پ 45 ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای مهران محدث کد 22767

نام مسئول: مهران محدث
کد صدور: 22767
کد نمایندگی: 2349
شعبه ناظر: شعبه ابهر
شهرستان: ‏زنجان‏, ‏خرمدره‏
تلفن: 02435528998
موبایل: 09121419093
نمابر: 02435531632
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent2349@bimehasia.com
آدرس: خرم دره ، خیابان امام خمینی ، نبش کوچه 13 پلاک 337   
نتایج نمایش 1-6 (از 23)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام