• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
 وضعیت نمایندگی: فعال

 حمیدرضا صادقی گندمانی(25894)

نام مسئول: حمیدرضا صادقی گندمانی
کد صدور: 25894
کد نمایندگی: 5120
شعبه ناظر: مدیریت استان چهارمحال وبختیاری- شعبه مرکزی شهرکرد
شهرستان: ‏چهارمحال بختیاری‏, ‏گندمان‏
تلفن: 03834623747
موبایل: 09138884828
نمابر: 03834623745
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5120@bimehasia.ir
آدرس: بروجن:گندمان؛بلوارآزادی،خیابان رسالت،جنب درمانگاه،پلاک13   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 عبدالامیر اکبرپورکد22290

نام مسئول: عبدالامیر اکبرپور
کد صدور: 22290
کد نمایندگی: 0216
شعبه ناظر: مدیریت استان چهارمحال وبختیاری- شعبه مرکزی شهرکرد
شهرستان: ‏چهارمحال بختیاری‏, ‏شهرکرد‏
تلفن: 336324-0381
موبایل:
نمابر: 3336518-0381
وب سایت:
پست الکترونیکی: - Amir_Akbarpour@yahoo.com
آدرس: شهرکرد خ حافظ روبروی سازمان آتش نشانی ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 محمدعلی مدرس کد22279

نام مسئول: محمدعلی مدرس
کد صدور: 22279
کد نمایندگی: 0202
شعبه ناظر: مدیریت استان چهارمحال وبختیاری- شعبه مرکزی شهرکرد
شهرستان: ‏چهارمحال بختیاری‏, ‏بروجن‏
تلفن: 03824227868
موبایل:
نمابر: 03824234339
وب سایت:
پست الکترونیکی: - kivan202@yahoo.com
آدرس: بروجن چهارراه مبارکه پ240   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای محمد رضا مدرس کد 22711

نام مسئول: محمدرضا مدرس
کد صدور: 22711
کد نمایندگی: 2268
شعبه ناظر: مدیریت استان چهارمحال وبختیاری- شعبه مرکزی شهرکرد
شهرستان: ‏چهارمحال بختیاری‏, ‏بروجن‏
تلفن: 03824245602
موبایل: 09131832622
نمابر: 03824245602
وب سایت:
پست الکترونیکی: - asia.22711@gmail.com
آدرس: بروجن بلوار جانبازان مجتمع مجد امام حسن ط همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 ایمان خلیل زاده نقنه کد 25674

نام مسئول: ایمان خلیل زاده نقنه
کد صدور: 25674
کد نمایندگی: 4857
شعبه ناظر: مدیریت استان چهارمحال وبختیاری- شعبه مرکزی شهرکرد
شهرستان: ‏چهارمحال بختیاری‏, ‏شهرکرد‏
تلفن: 03834230951
موبایل: 09132877684
نمابر: 03834830951
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: چهارمحال بختیاری، بروجن، خیابان بوعلی نبش کوچه خیام طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 خانم گیتی صالحی کد 21662

نام مسئول: گیتی صالحی
کد صدور: 21662
کد نمایندگی: 2764
شعبه ناظر: مدیریت استان چهارمحال وبختیاری- شعبه مرکزی شهرکرد
شهرستان: ‏چهارمحال بختیاری‏, ‏فرخ شهر‏
تلفن: 03822425533
موبایل: 09133851435
نمابر: 03822427775
وب سایت:
پست الکترونیکی: salehi2764@yahoo.com githesalehi@gmail.com
آدرس: شهرکرد:فرخ شهر؛خیابان امام خمینی(ره)،20متری میدان معلم،پلاک149   
نتایج نمایش 1-6 (از 46)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام