• با ما باشید  
بیمه کشتی
Eng1.jpg
Eng3.jpg
مهندسی1.jpg
مهندسی2.jpg
مهندسی3.jpg
بیمه کشتی

بیمه کشتی

در بیمه کشتی خسارت های وارده به بدنه شناورها و مسئولیت مالکان آنها در برابر اشخاص ثالث پوشش داده می شود. بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها بر اساس کلوزهای طراحی شده توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می‌گردد. کلوزهای مذکور کاملاً استاندارد بوده و در تمامی موسسات بیمه‌ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بیمه کشتی

در بیمه کشتی خسارت های وارده به بدنه شناورها و مسئولیت مالکان آنها در برابر اشخاص ثالث پوشش داده می شود. بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها بر اساس کلوزهای طراحی شده توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می‌گردد. کلوزهای مذکور کاملاً استاندارد بوده و در تمامی موسسات بیمه‌ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. خطرهای تحت پوشش در این بیمه نامه شامل موارد زیر است:

 • آتش سوزی و انفجار
 • خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 • به گل نشستن و یا برخورد با صخره
 • برخورد شناور بیمه شده با شناورهای دیگر
 • برخورد هواپیما یا وسایل مشابه و یا اشیایی که از آنها سقوط کند به مورد بیمه
 • برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی ، حوضچه تعمیرات، تجهیزات و تاسیسات ساحلی
 • زمین لرزه ، فوران آتشفشان یا صاعقه
 • حوادث ناشی از بارگیری ، تخلیه یا جابجایی کالا
 • ترکیدن دیگ بخار،شکست شفت
 • زیان همگانی و هزینه های نجات
 • تفدیه(Jettisan) یا به دریا انداختن محمولات جهت نجات کشتی و مابقی کالاها
 • مسئولیت ناشی از تصادم: در صورتیکه کشتی بیمه شده با کشتی دیگری اعم از متحرک یا ثابت برخورد کند و بیمه گزار مسئول جبران خسارت شناخته شود موارد ذیل قابل پرداخت می باشد:
 • تلف یا آسیب دیدگی کشتی یا محمولات آن و یا هر شی دیگر
 • تاخیر یا زیان معقول ناشی از عدم استفاده کشتی دیگر یا محمولات آن
 • سهم زیان همگانی ، هزینه های نجات (قراردادی یا غیر قراردادی) کشتی دیگر و یا اموال آن

مهمترین کلوزهای قابل ارائه در بیمه بدنه شناورها:

کلوز 280 (زمانی ) تمام خطر:

اهم خطرات تحت پوشش این کلوز عبارتند از :

 1. خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 2. آتش سوزی و انفجار
 3. تفدیه یا Jettison (به دریا انداختن محصولات جهت نجات کشتی و مابقی کالاها)
 4. خسارت وارده به کشتی در اثربرخورد با اسکله و تاسیسات بندری یا سکوها
 5. خسارت ناشی از تخلیه ، بارگیری و یا سوخت گیری
 6. خسارت ناشی از ترکیدن دیگ و یا شکست شفت
 7. خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
 8. سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم ( در صورت برخورد کشتی با کشتی دیگر چنانچه کشتی مورد بیمه مقصر حادثه باشد، علاوه بر خسارت وارده به کشتی مورد بیمه ، سه چهارم خسارت کشتی مقابل نیز قابل جبران می باشد)
 9. زیان همگانی
 10. هزینه های نجات

کلوز 284 (زمانی ) خسارت کلی + سه چهارم مسئولیت تصادم و زیان همگانی و هزینه های نجات :

این کلوز خسارت کلی شناورها را مورد پوشش قرار می دهد بدین معنی که چنانچه کشتی به علت یکی از خطرات تحت پوشش غرق گردد و یا از بین برود خسارت قابل پرداخت می باشد ولی خسارت جزئی تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

کلوز289 (زمانی ) خسارت کلی + هزینه های نجات :

این کلوز نیز خسارت کلی و یا ازبین رفتن کامل کشتی را تحت پوشش قرار می دهد .

کلوز 346 (زمانی ) تمام خطر :

این کلوز یکی از کاملترین کلوزهای موجود بوده که تمامی خسارت مشمول عنوان جزئی و کلی را تحت پوشش قرار می دهد .ویژه شناورهای صیادی است.

کلوز 281 (خطر جنگ) :

این کلوز در خصوص خطرات ناشی از جنگ می باشد که بصورت خطرات اضافی قابل ارائه می باشد.

فایلهای پیوست:

مدارک مورد نیاز در زمان صدور :

 1. تکمیل فرم پیشنهاد
 2. تصویر گواهی ثبت شناور
 3. تصویر گواهی کلاس(موسسه رده بندی)

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام