//]]>
  • با ما باشید  

ساعات کاری :

ساعات کاری شرکت از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 15:30 و روزهای پنجشنبه از ساعت 7:30 تا 12:30 می باشد.

مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام