خدمات الکترونیک   نرم افزار همراه سررسید هوشمند 1396
  • با ما باشید  

امکانات نرم افزار همراه سررسید هوشمند سال 1396 :

سررسید هوشمند اختصاصی سال 1396 بیمه آسیابا امکانات جانبی معرفی خدمات بیمه ای، تلفن‌های مدیریت و شعبه های بیمه آسیا در سراسر کشور، مدیریت پیامک‌ها، اوقات شرعی، مناسبت‌ها، پیش شماره مراکز استان‌ها و ... تهیه شده است.

مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام