خدمات الکترونیک   نرم افزار همراه سررسید هوشمند 1397
  • با ما باشید  

امکانات نرم افزار همراه سررسید هوشمند سال 1397 :

سررسید هوشمند اختصاصی سال 1397 بیمه آسیابا امکانات جانبی معرفی خدمات بیمه ای، تلفن‌ مدیریت ها و شعب بیمه آسیا در سراسر کشور،گالری تصاویرو نماهنگ، مدیریت پیامک‌ها ،جلسات ،داروها،اقساط،چک ها ،قطب نما و ... تهیه شده است.

مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام