فرم درخواست نمایندگی فروش بیمه های زندگی


** تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت بیمه آسیا بابت دعوت به مصاحبه و یا سایر مراحل اخذ کد نمایندگی بیمه زندگی ایجاد نخواهد کرد **
**لطفا قبل از شروع ثبت نام، مدارک ذیل تهیه و اسکن شده باشد**

توجه: فایل های پیوست باید فرمت jpeg و با حداکثر حجم 100 K باشد. (اسکن ناخوانا به منزله عدم پیوست مدارک می باشد)

مدارک مورد نیاز (الزامی ) :
   اسکن شناسنامه
   اسکن کارت ملی
   اسکن آخرین مدرک تحصیلی
   بارگذاری یک قطعه عکس 3 در 4 تمام رخ با زمینه سفید
   کپی کارت پایان خدمت مختص آقایان

موارد فوق مورد تایید استمشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام