اخبار   همایش ها و نمایشگاه ها
  • با ما باشید  

1396/05/21 تا 1396/05/24

1396/04/30 تا 1396/05/02

حضوربيمه آسيا در نمايشگاه بين المللي الکامپ

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی

بيمه آسيا دربیست و سومین نمايشگاه بين المللي الکامپ حضور دارد.

1396/02/16 تا 1396/02/19

حضوربيمه آسيا در نمايشگاه بين المللي نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران - سالن 18

بيمه آسيا دربیست و دومین نمايشگاه بين المللي نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی حضور دارد.

1396/01/26 تا 1396/01/29

بيمه آسيا دردهمین نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران - سالن 31B

بيمه آسيا دردهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه حضوري فعال دارد.
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام